Nieuwsbrief 30

Lees de nieuws brieven van de NVOG die onderhandelen namens onze leden over het nieuw te voeren pensioenstelsel.

Seniorenorganisaties sturen brief aan minister Koolmees

vrijdag 28 juni 2019

Seniorenorganisaties sturen brief aan minister Koolmees

In onze nieuwsbrief 27 informeerden wij u dat  NVOG en KNVG positief-kritisch staan tegenover het begin juni genomen principebesluit voor een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel.

Wij hebben de afgelopen weken uitvoerig overleg gevoerd met de ANBO en KBO-PCOB hetgeen heeft geresulteerd in een gezamenlijke brief die jongstleden maandag is gestuurd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De besturen van de vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een afschrift van de brief ontvangen.

In de brief vragen wij de minister ons te informeren hoe het proces van uitwerking in en om de aangekondigde stuurgroep er uit gaat zien en welk tijdspad en stappenplan hij daarbij voor ogen heeft. Want, zo is onze mening, een goed en generatie-evenwichtig pensioenakkoord kan alleen tot stand komen mét de deskundige inbreng van belangenbehartigers van de Nederlandse gepensioneerden.

U leest de brief aan minister Koolmees hier.

 

DNB Nieuwsbrief Pensioenen

De Nederlandsche Bank heeft weer een nieuwsbrief Pensioenen samengesteld. In deze nieuwsbrief, die u hier online kunt lezen, staat een verduidelijking van wat het advies van de commissie parameters betekent voor de pensioenfondsen.

 

Hoe kijkt de oud-werkgever naar zijn (oud)-medewerkers die met pensioen zijn of gaan?

Deze vraag staat boven een lezenswaardig artikel dat de redactie ontving van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen. De commissie merkt dat de contacten tussen de oud-werkgever en de gepensioneerden niet altijd even “warm” zijn.

Is dat ook uw ervaring en op welke wijze kan daar verandering, beter gezegd, verbetering in worden aangebracht? De commissie doet daartoe een aantal suggesties. Bovendien kunt u hieronder een voorbeeld convenant downloaden dat kan worden gebruikt om bepaalde voornemens en afspraken vast te leggen.

Oud-werknemer en oud-werkgever

Sjabloon Ambassadeursconvenant

 

AGE Platform Europe

AGE heeft net zijn jaarlijkse Algemene Leden Bijeenkomst gehouden met vertegen-woordigers uit 24 landen. Het financiële jaar 2018, activiteiten, projecten, ledenbestand en veel meer werden goedgekeurd.

Er was algehele overeenstemming dat er een verandering in de algemene instelling in de EU-landen moet komen die de rechten van alle generaties respecteert en ten volle bijdraagt aan een meer houdbaar, gelijk en inclusief Europa. Het leven is van nature  inter-generationeel en zo  moeten ook de EU acties zijn. AGE heeft hierover een finale declaratie opgesteld “Life is intergenerational by nature and so should EU action” die door Algemene Leden werd goedgekeurd.

AGE_GA_2019_Final_declaration.pdf

De EU council is nu bezig om de EU strategische sociaal economische agenda voor de komende 5 jaren vast te leggen. Om hieraan een belangrijke bijdrage te leveren heeft AGE zijn barometer voor 2019 ingebracht. Het verduidelijkt de complexe socio-economische relaties achter leeftijd gerelateerd politiek beleid en de invloed op ouderen. Het maakt die voor ons relevante problematiek duidelijk.

“Ageism” oftewel leeftijdsdiscriminatie blijft ook in 2019 onze bijzondere aandacht krijgen. Het Duitse EU voorzitterschap in de 2e helft van 2020 is van plan “Ageism” een centrale plaats te geven en heeft AGE gevraagd daarbij ondersteuning te geven. Daarom zal ook de ALV van AGE komend jaar in het teken staan van Ageism.

Bovendien zal de aandacht de komende tijd gericht zijn op 6 belangrijke gebieden:

  1. Werkgelegenheid en inkomen voor 50+
  2.  gelijkheid van geslacht in alle opzichten
  3. toegang tot de arbeidsmarkt
  4.  work- life balance
  5. het voorkomen van armoede op latere leeftijd; adequaat pensioen
  6.  sociale isolatie en eenzaamheid

Deze themas vindt u terug in de AGE Barometer 2019, die u hier kunt downloaden

De komende tijd zal niet gemakkelijk worden: De macht en invloedsposities in het Europees Parlement zijn na de verkiezingen veranderd en de belangrijkste posities in de EU worden op nieuw bezet. AGE zal zich hierop voorbereiden.

Regine Matthijsen, NVOG adviseur Europa / Internationale Zaken

 

Geplaatst in Standaard.