Koepel/FASv nieuwsbrief

PERSBERICHT

26 februari 2020

‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ Koepel Gepensioneerden: blij met  realiteitszin pensioenonderhandelaars

De kans op een succesvolle uitwerking van het pensioenakkoord neemt fors toe nu minister Koolmees van Sociale Zaken en de voorzitters van werknemers en werkgevers inzien, dat het star vasthouden aan een lage rekenrente een heilloze weg is. Dat het loslaten van die lage rekenrente leidt tot minder harde toezeggingen over de toekomstige pensioenuitkering is een logisch gevolg daarvan. De aanpassing van ons pensioenstelsel vraagt om realiteitszin bij alle betrokkenen.

 

De Koepel Gepensioneerden is blij, dat er nu eindelijk gehoor wordt gegeven aan ons steeds herhaalde pleidooi bij de Stuurgroep Uitwerking Pensioenakkoord. Het is ook niet interessant te sparen voor een aanvullend pensioen als de rekenrente, die de uitkeringen bepaalt, vrijwel nul is en er ondertussen wel goede beleggingsresultaten worden behaald. Ook de pensioenfondsen zelf konden en wilden dat al niet meer uitleggen.

 

De Koepel Gepensioneerden wijst erop, dat herijking van de rekenregels niet alleen voor gepensioneerden belangrijk is, maar ook voor werkenden en jongeren. De opbouw van hun pensioen stagneert ook bij het achterwege blijven van indexatie en kortingen ten gevolge van de lage rekenrente. Daarom geldt hier zeker: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 

De Koepel Gepensioneerden houdt zorgen over het tempo waarmee het aangepaste pensioenstelsel van start kan gaan. Er zijn in het pensioendossier nog veel onderwerpen waarover lastige knopen doorgehakt moeten worden, zoals de afschaffing van de doorsneesystematiek (wie gaat dat betalen?), het leeftijd gebaseerd beleggen door de pensioenfondsen, de juridische en financiële overgang naar het vernieuwde systeem.

Noot voor de pers:

Voor nadere toelichting is beschikbaar: Jaap van der Spek, covoorzitter Koepel Gepensioneerden

Geplaatst in Standaard.