Koepel Nieuwsbrief 2

 

dinsdag 10 februari 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Zorg, Welzijn en Wonen

Veel aandacht voor de toekomst van de ouderen

De maand januari 2020 heeft een grote hoeveelheid aandacht opgeleverd voor het welzijn, wonen en zorg voor ouderen. Gericht op nu en op de toekomst. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceerde haar advies ”de derde levensfase: het geschenk van de eeuw”. Lees hier verder….

 

Bent u degene die wij zoeken?

Het bovenstaande artikel is een bijdrage van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Deze commissie kent een tweetal vacatures.  Bent u bekend met en heeft u ervaring op één of meer aandachtsgebieden van de commissie? Dan bent u misschien wel degene die wij zoeken. Wij verwachten van u dat u in staat bent om beleidsmatig te denken en de theorie makkelijk naar de praktijk kunt vertalen. Uiteraard kost het u wat vrije tijd, maar het is wel een leuke vrijetijdsbesteding!

Wilt u meer weten wat een commissielid doet en wat er van hem of haar wordt verwacht? Stuur dan een mailtje naar Leo Bisschops, voorzitter van de commissie (lgmbisschops@gmail.com) of naar Leo Kool (leokool@planet.nl). Hij is de vicevoorzitter.

 

Europa

Nieuwsbrief Age Platform Europe

In deze nieuwsflits van het platform wordt o.a. uitgelegd hoe men de samenwerking met het (nieuwe) Europees Parlement wil voortzetten. U kunt de newsflash  hier lezen.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.