Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrief 3

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Op dit moment is het in Den Haag redelijk stil rondom het onderwerp Pensioenen. Er zijn in laatste weken in de Tweede Kamer in ieder geval geen belangrijke debatten gevoerd over dit onderwerp. Maar “achter de schermen” wordt wel degelijk hard gewerkt aan de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord.

Vanuit het bestuur van de Koepel Gepensioneerden wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken als u op deze link klikt.

Zorg, Welzijn en Wonen

Wonen en Zorg voor ouderen

Er is een groot tekort aan geschikte woningen voor ouderen, blijkt uit diverse onderzoeken. Nederland is momenteel niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun huidige en toekomstige woon-, welzijns- en zorgbehoeften.

Wat de problemen op het gebied van wonen en zorg voor ouderen zijn en wat daar aan wordt en kan worden gedaan, leest u in dit artikel van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Europa

Nieuwsbrief Age Platform Europe februari

De maandelijkse nieuwsbrief van Age Platform Europe is uit. Wanneer u hier klikt, kunt u de nieuwsbrief online lezen. Om de Nederlandse versie van deze nieuwsbrief te kunnen lezen, klikt u rechtsboven op “Translate”.  Op uw mobiele telefoon of tablet moet u wellicht kiezen voor de desktop modus om de knop “translate” zichtbaar te maken.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.