Nieuwsbrief 6

 

 

woensdag 18 maart 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Alles ligt stil behalve het coronavirus, de zorg en de pensioenen

Het sluipende coronavirus heeft ons land in zijn greep en doet het aantal vragen toenemen. Vragen die, gezien de leeftijd van veel van onze achterbanleden, vaak de bezorgdheid over gezondheid, zorg en inkomen betreffen. Dat zal de komende weken en maanden nog wel duren. Lees hier verder….

 

Actueel

·        Wie langdurige zorg nodig heeft moet daarvoor vaak diep in de buidel tasten

·        Tweede Kamer neemt motie cash betalen aan

·        Honderduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen

·        CPB Koopkrachtramingen voor 2018 en 2019.

·        Projectupdate gezamenlijk geldautomatennetwerk ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

 

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij
Geplaatst in KG, Niet op voorpagina, Standaard.