Nieuwsflits 10

Enquête bestemd voor mantelzorgers met familie in verpleeghuizen
In het u inmiddels bekende vrijdagoverleg tussen het ministerie van VWS en de ouderenbonden, kwam als belangrijk agendapunt aan de orde:

De situatie van ouderen in het verpleeghuis die geen bezoek van hun dierbaren mogen ontvangen.

Vooral onder de familieleden/mantelzorgers van verpleeghuispatiënten heerst grote onrust. Hier botsen de medische argumenten voor de lockdown met die van de sociale argumenten. Er is veel geschreven over de negatieve neveneffecten van de lockdown op patiënten in verpleeghuizen. Het feit dat familie hen niet kan/mag bezoeken, betekent dat die patiënten, hoewel liefderijk verpleegd door het zorgpersoneel, vooral de sociale contacten met hun familieleden missen. Dementerenden begrijpen niet waarom hun familie/mantelzorgers niet meer op bezoek komen. Dat uit zich soms in verward of agressief gedrag.  Slechts in incidentele gevallen staat een verpleeghuis bij wijze van uitzondering een iets soepeler  regime toe.

Om meer te weten te komen over hoe de familie en/of mantelzorger van verpleeghuispatiënten het ‘opsluiten’ van hun ouders of geliefden ervaren, heeft de KBO-PCOB een enquête uitgezet.

De resultaten van de enquête is een belangrijke informatiebron voor het ministerie van VWS als het om de vraag gaat hoe familie en de verpleegden de negatieve last van de lockdown ervaren, nu er geen persoonlijk contact mogelijk is, zelfs niet als de gezondheid van de verpleegde zodanig achteruitgaat dat voor overlijden moet worden gevreesd. Mogelijk dat de resultaten van de enquête effect heeft op eventuele verlichting van de maatregelen voor bezoekers aan hun verwanten in het verpleeghuis.

De enquête is uitsluitend bedoeld voor familie/mantelzorgers waarvan een dierbare in een verpleeghuis is opgenomen. Naar de enquête <<  klik hier >>

Het FASv bestuur

Geplaatst in FASv, Standaard.