Nieuwsbrief 9

Gezonde ouderen mogen weer mondjesmaat bezoek ontvangen

Ouderen zijn de hardst getroffen groep van het coronavirus. Sinds begin deze maand geldt dan ook het dringende verzoek: ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder. Op aandringen van ouderenbonden heeft het kabinet dit advies versoepeld. Eén of twee vaste personen mogen vanaf 1 mei a.s. ouderen bezoeken, mits zij zich aan de RIVM-maatregelen houden.

De helft van de in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten is 69 jaar of ouder en van de overleden patiënten is de helft 82 jaar of ouder. Het beschermen van de kwetsbaren in de samenleving is vanaf het begin een van de belangrijkste uitgangspunten bij de bestrijding van het virus. 70-plussers mochten hierdoor bijna de hele maand april geen bezoek ontvangen. Een direct gevolg: veel zelfstandig wonende

ouderen zagen wekenlang niemand en de eenzaamheid onder deze groep nam toe.

Ouderenbonden adviseerden de maatregel te versoepelen en het kabinet is hiermee akkoord.

Zelfstandig wonende ouderen mogen één of twee vaste personen aanwijzen die met enige regelmaat op bezoek mogen komen. moeten wel de RIVM-maatregelen worden nageleefd: 1,5 meter afstand en handen wassen. Daarnaast moet de oudere gezond zijn en de persoon die op bezoek gaat ook.

Knuffelen

De reacties op de versoepeling zijn positief. Voor mensen is het nu weer duidelijk dat ze even iemand kunnen zien en spreken. Natuurlijk is het fijn als een zoon of dochter boodschappen voor de deur zet, maar het is zo belangrijk dat ze een praatje kunnen maken.

Maar ga niet knuffelen of kussen en houd je aan de andere RIVM-maatregelen.

 

Tijdelijk geen eigen bijdrage Wmo

Veel hulp die mensen thuis krijgen via de gemeente (uit de Wmo) is vanwege corona gestopt of. Denk aan de huishoudelijke hulp die niet meer kan of mag komen.

Overheid en zorgaanbieders doen er momenteel alles aan om de Wmo-ondersteuning zoals hulp bij het huishouden door te laten lopen. Dat lukt door de maatregelen rondom het coronavirus niet altijd. Daarom heeft de minister van VWS besloten om in april en mei 2020 de eigen bijdrage van maximaal

€ 19,- per maand de Wmo niet te innen.

Hij beslist op een later tijdstip wanneer de inning van de eigen bijdrage weer wordt opgestart.

Wmo-cliënten wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang betalen wel gewoon de eigen bijdrage Wmo. Hun hulp en/of ondersteuning loopt namelijk gewoon door.

Uw eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz), meestal veel meer dan € 19,- , loopt wél door. Wanneer u vanwege corona veel minder zorg of hulp krijgt kunt u contact opnemen met het CAK en overleggen of uw eigen bijdrage aangepast kan worden.

Contactgegevens CAK over Wmo:

Telefoon    : 0800-1925

Email        : Contactformulier

Geplaatst in FASv, Niet op voorpagina.