Nieuwsbrief 14

zaterdag 2 mei 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Achter de voordeur

Vanwege een technisch probleem met de server werken de links naar de websites Mantelzorg en Eentegeneenzaamheid niet. Wanneer u die pagina’s wilt bezoeken, moet u de adressen zelf invoeren in de balk van uw browser.

De corona perikelen zorgen voor veel problemen. Ook voor veel ouderen. Ziekte, overlijden, maar ook het gebrek aan of het beperkte contact met naasten. Er is terecht veel aandacht voor de situatie in verpleeghuizen. Wat wij niet moeten vergeten is aandacht te geven c.q. te vragen voor de situatie achter de voordeur.

  • Dagbesteding en dementie

Een groot aantal mensen met dementie woont thuis. Soms alleen, vaker met een partner die als mantelzorger optreedt. Een ongewild en zwaar “beroep”. Om de mantelzorger te ontlasten gaat de partner met dementie vaak een aantal dagen per week naar Dagbesteding. Door de coronacrisis ligt de Dagbesteding al weken stil. Het gevolg is dat de thuissituatie lastiger is geworden. De partner met dementie begrijpt niet waarom hij niet naar Dagbesteding kan of waarom hij niet naar buiten mag.

De mantelzorger mist de dagen waarop hij de dagelijkse zorgen een beetje kan vergeten en dingen voor zichzelf kan doen. De hele week met een partner met dementie zorgt voor spanningen en professionele hulp aan huis is lastig te organiseren. Dat betekent dat de mantelzorger een grote kans loopt om in de problemen te komen. Los van het feit dat de situatie rondom de partner er ook niet op voor uit gaat.

Uit een recent gepubliceerde richtlijn van VWS blijkt dat organisaties, zij het op een aangepaste manier, Dagbesteding mogen aanbieden. Met minder mensen en wellicht ook minder dagen per week. Maar het mag wel. Koepel Gepensioneerden vindt dat het ook moet. Het is vaak heel goed mogelijk om met de nodige creativiteit, in een veilige omgeving, een herstart te maken. Goed voor de mensen met dementie en zeker ook goed voor de mantelzorger!

MantelzorgNL is de belangenbehartiger van mantelzorgers. Op de www.mantelzorg.nl  staat veel informatie over wat MantelzorgNL kan betekenen, ook door het inschakelen van vrijwilligers.

  • Eenzaamheid

Het is wellicht een open deur, maar wel de realiteit. Juist in deze tijd wordt de eenzaamheid onder ouderen (overigens ook bij jongeren) zichtbaar. Niet je huis uit kunnen of durven. Leuke uitjes van bijvoorbeeld de Zonnebloem die nu niet door kunnen gaan.

Het bezoek van naasten, zo die er zijn, is minder en als het echt tegen zit, is ook de huishoudelijke (Wmo) hulp afgeschaald. Niet iets om blij van te worden.

Gelukkig zijn er tal van initiatieven die een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid. Bestaande initiatieven of spontaan ontstaan door de Corona perikelen. Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl wordt een groot aantal initiatieven benoemd.

Zelf iets doen? Kijk eens om je heen. Er is vast wel iemand die je blij kunt maken met wat aandacht of hulp. Daarnaast zijn er op lokaal of landelijk niveau veel initiatieven die vrijwilligers kunnen gebruiken.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

 

4 mei en 5 mei 2020 staan voor de deur, onze Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Juist tijdens deze dagen denken veel ouderen terug aan de oorlog. Dat geldt zeker voor de 80-plussers, thuiswonend of in de verpleeghuizen, die de oorlog aan den lijve hebben meegemaakt. Verdriet en angst kunnen toenemen. Juist in deze tijd van corona waarin zij alleen zijn, zonder hun geliefden om zich heen, kan dat extra zwaar zijn.

Helaas is het nu niet mogelijk om grootschalig te herdenken en vervolgens 75 jaar bevrijding te vieren. Wellicht ziet u toch kans om op een alternatieve manier, samen met een 80- plusser, stil te staan bij het verdriet uit de oorlogsjaren en de blijdschap over de bevrijding.

Laat zien dat we er voor elkaar zijn, ook in deze tijd!

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.