Jaargang 1 (2020) nummer 7

Jaargang 1 (2020) nummer 7

Ministerieel overleg

In Nieuwsflits 01 werd u op de hoogte gesteld van het overleg op het ministerie van VWS met ouderenorganisaties KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM en FASv, plus de Raad van Ouderen. Met de uitbraak van het coronavirus heeft dat wekelijkse overleg – via een videoverbinding – een totaal ander karakter gekregen. Daarbij moet vaak snel worden ingesprongen op de realiteit die morgen al weer anders kan zijn. De komende tijd zal ondergetekende de FASv vertegenwoordigen in dit overleg.

 

Deze Nieuwsflits bevat (1) een herinneringsoproep aan plaatselijke bestuurders om onze FASv-enquête (alsnog) in te vullen. Daarnaast (2) wordt uw medewerking gevraagd om uw plaatselijke achterban te betrekken bij onderzoek naar de effecten van de corona op rouwverwerking. In dit verband vraagt het bestuur uw medewerking bij het onderzoek naar rouwverwerking dat het Erasmus MC uitvoert. Tot slot (3) treft u informatie aan over maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus, zoals de vier richtlijnen die betrekking hebben op thuiswonende kwetsbaren.

 

  1. FASv-enquête verspreid onder de verenigingsbesturen

Onlangs ontvingen de bestuurders van een plaatselijke verenigingen een verzoek om een FASv-enquête in te vullen over de plaatselijke situatie in coronatijd. De FASv probeert een beeld te krijgen wat er zoal aan plaatselijke activiteiten plaatsvindt. Is er hulp voor de meest kwetsbare ouderen (alleenstaanden; mantelzorgers, bewoners verpleeghuis)? Wat voor hulp wordt er verleend en wat voor activiteiten vinden plaats of worden ontwikkeld?

Vooral de coördinerende rol van de gemeente staat hierbij centraal. De gemeente is verantwoordelijk voor haar bewoners en zeker voor de kwetsbaren onder hen. Niet duidelijk is of iedere gemeente haar verantwoordelijkheid in deze neemt.

Alleen daarom al is het belangrijk dat de enquête wordt ingevuld en verstuurt wordt naar bestuursondersteuning@fasv.nl.

Bestuursondersteuning verzamelt de gegevens. Uiteraard krijgt ook u inzicht in de resultaten van deze enquête. In de bijlage treft u nogmaals het enquêteformulier aan.

 

  1. Enquête Erasmus MC over invloed corona op rouwverwerking

<<Onderzoek KBO, PalZon Rouw en Corona>>

KBO-Brabant stelde de andere ouderenorganisaties op de hoogte van het onderzoek van het Erasmus MC naar rouwverwerking in het coronatijdperk.

Mochten er leden uit uw plaatselijke achterban te maken krijgen of hebben gehad met verlies van een dierbare, dan worden zij van harte uitgenodigd om de enquête die door het Erasmus MC is opgesteld, in te vullen.

Zoals KBO-Brabant in een nieuwsbrief aangeeft overlijden veel mensen in deze tijd zonder dat naasten en anderen goed afscheid kunnen nemen. PalZon (Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland) en Erasmus MC willen onderzoeken wat dit voor nabestaanden betekent. De ouderenorganisaties KBO-Brabant, KBO-PCOB, NOOM, Koepel Gepensioneerden en FASv hebben gezegd hieraan hun medewerking te verlenen.

Vooral in Noord-Brabant en Limburg is het aantal mensen dat overlijdt door het coronavirus groot, maar ook als mensen overlijden door andere aandoeningen is afscheid nemen van een dierbare in de huidige situatie extra moeilijk.

Om te kunnen begrijpen wat dit betekent, is het belangrijk om nu na te gaan hoe mensen deze situatie ervaren en wat het met ze doet, zodat we lessen kunnen trekken voor de toekomst.

Een eventuele aanbiedingsbrief aan deze plaatselijke leden kan zijn:

 

‘Als u recent heeft meegemaakt dat een naaste van u is overleden, door het coronavirus of door een andere aandoening, zouden wij het zeer op prijs stellen als u uw ervaringen wilt delen met de onderzoekers Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland en het Erasmus MC. Dat kan door het invullen van een vragenlijst. Het invullen kost u ongeveer 15 minuten. Wij hopen dat u hier in deze moeilijke periode tijd voor vrij kunt maken.

Dank u wel en veel sterkte!

 

De link naar de <<Vragenlijst>>

 

  1. VWS-richtlijnen voor kwetsbaren die thuis wonen

VWS heeft in samenspraak met het RIVM vier richtlijnen opgesteld om de risico’s van coronabesmetting voor kwetsbare thuiswonenden te beperken. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars en zorgkantoren; organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van bepaalde gezondheidstaken.

Het gaat om richtlijnen voor dagbesteding en –opvang; hulpmiddelenverstrekking aan thuiswonende cliënten; mantelzorgondersteuning en hulp bij het huishouden, met als doel: het verlenen van veilige zorg in onveilige tijden.

 

Omdat veel ouderen met deze richtlijnen te maken hebben of nog krijgen, is een publieksversie in de maak. U ontvangt hiervan een exemplaar zodra deze beschikbaar is.

 

Wilt u de richtlijnen zelf bekijken, zie: <<Richtlijnen>>

 

Koos Graniewski

Adviseur FASv

 

Geplaatst in FASv, Niet op voorpagina.