Nieuwsbrief 33

Geen afbeeldingen? Webversie

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

AOW en (betaald) doorwerken.

In Nederland zijn zo’n 2,1 miljoen huishoudens van AOW-gerechtigden (dat zijn circa 3,5 miljoen personen).

Ongeveer 10% daarvan heeft geen aanvullend pensioen, en 16% (335.000 huishoudens) heeft een klein aanvullend pensioen van hooguit € 500 per maand. Per saldo een krimpende financiële ruimte. Want weliswaar stijgt de AOW jaarlijks (de meeste aanvullende pensioenen niet) maar de kosten voor veel ouderen stijgen vaak meer.

Om enig zicht te krijgen op hoeveel gepensioneerden hun pensioen aanvullen met betaald werk, hebben we samen met FASv, NOOM en KBO-PCOB aan onderzoeksbureau Regioplan gevraagd dat in kaart te brengen.

Uit dit onderzoek blijkt, dat twee groepen gepensioneerden meer dan gemiddeld betaald werk hebben. Dat zijn huishoudens met heel weinig aanvullend pensioen, of met juist veel pensioen. En als gekeken wordt naar schuld of vermogen, een zelfde beeld: AOW-huishoudens met schulden (“negatief vermogen”), of juist met heel grote vermogens, werken veel meer betaald door dan andere gepensioneerden.

In bijgaand persbericht en met name in het rapport is dat allemaal terug te lezen.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.