Nieuwsbrief 34

Geen afbeeldingen? Webversie

zaterdag 12 september 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Senior en Veiligheid – week 3 – Hulpvraagfraude

Komende week staat in de hierboven vermelde campagne het thema Hulpvraagfraude, ook wel Whatsappfraude genoemd, centraal.

In het webinar van dinsdag 15 september (start 10.30 uur) waar de voorzitter van onze commissie Zorg, Welzijn en Wonen, Leo Bisschops gast is, wordt ingegaan op de smeekbede van een “familielid” in financiële problemen maar die uiteindelijk een oplichter blijkt te zijn.

Na het webinar is het bij dit onderwerp behorend ca. 3 minuten durend voorlichtingsfilmpje te bekijken. Deze filmpjes zijn vrijelijk te gebruiken op monitoren in wachtkamers van huisartsen, in kantines van sportverenigingen of sociëteitsruimten. Heeft u zulke ingangen, dan kunt de filmpjes hiervoor downloaden. Er is ook een korte versie van het filmpje, die kunt u hier bekijken.

Een rode draad in de campagne is ook het besef dat slachtoffers zich onnodig schamen voor het geval men één van de onderwerpen overkomt. De daders zouden zich juist moeten schamen en senioren zouden moeten beseffen dat niet alleen zij in de gewiekste trucs trappen maar dat iedereen dit kan overkomen.

Het laatste onderwerp van deze campagne “Phishing” wordt in kalenderweek 39 behandeld.

 

Deelnemers gezocht voor een onderzoek!

Onderzoeksbureau Labyrinth voert in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een onderzoek uit naar het effect van digitalisering op de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer en andere mobiliteitsdiensten. Want kan iedereen nog wel gebruik maken van het Openbaar Vervoer wanneer er steeds meer via digitaal en online gaat?

In dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen van senioren over reizen met het openbaar vervoer en de rol van digitalisering daarin. Daarom zouden wij hierover graag kort met u in gesprek gaan. Deze gesprekken kunnen plaats vinden op een door u vertrouwde locatie, zoals bij u thuis of een openbare plek zoals een bibliotheek of restaurant. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de periode september t/m november. Uiteraard worden de maatregelen rondom het coronavirus zoals voorgeschreven door het RIVM hierbij in acht genomen.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te informeren. Het is dus belangrijk om te laten horen hoe het ov en andere mobiliteitsdiensten in Nederland worden ervaren, zodat er kennis is van de realiteit en waar nodig veranderingen gemaakt kunnen worden in het beleid. Daarnaast ontvangt de deelnemer een VVV-bon ter waarde van €25,00.

Bent u 65+? Maakt u wel eens gebruik van bus, tram, metro of trein? Of van WMO-vervoer, het Valys busje, Regiotaxi of deeltaxi? En vind u zichzelf niet zo heel digitaalvaardig? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Als u andere mensen kent die hier mogelijk in geïnteresseerd zijn mag u dit onderzoek uiteraard ook met hen delen.

U kunt u aanmelden door een kort aanmeldingsformulier in te vullen via onderstaande link: https://www.labyrinthonderzoek.nl/aanmelden-voor-interview-kennisinstituut-mobiliteitsbeleid/. Wilt u graag meedoen maar is dat lastig via de computer? U kunt uzelf of een ander ook aanmelden door te bellen naar (0)30 –  262 81 91. Vertel dan even dat u belt om zich aan te melden voor het onderzoek naar reizen met het openbaar vervoer. Mocht u nog meer vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u ook dit nummer bellen of een mail sturen naar c.overbeek@labyrinthonderzoek.nl.

 

AGE Platform Europe nieuwsbrief.

De september nieuwsbrief van AGE Platform Europe is uit. Klik op deze link om de nieuwsbrief online te lezen. Voor Nederlands klikt men in de menubalk linksboven op ‘”Translate”.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.