Doe Mee Pas

Doe-Mee-Pas van de gemeente Coevorden.

Bent u financieel minder draagkrachtig en wilt u toch lid blijven van De Senioor en
graag gebruik maken van de busreizen dan komt u wellicht in aanmerking voor de
Doe-Mee-Pas waarmee u tot maximaal € 200 aan gemaakte kosten vergoed krijgt.
Onderstaand voorwaarden om de doe-mee-pas te verkrijgen.

Inkomensgrens:
Het voor u geldende sociaal minimum is afhankelijk van uw situatie. Voor
pensioengerechtigden gelden de volgende bedragen (het gaat om NETTO bedragen
per maand):
• Gehuwd € 1.693,67
• Alleenstaand € 1.249,77
Budget:
Het budget is € 200,- per persoon per jaar. Dit budget wordt elk jaar geïndexeerd op
basis van de consumentenprijsindex (CPI) en daarop aangepast.
U kan een aanvraag voor de Doe-Mee-Pas schriftelijk indienen bij het Klant Contact
Centrum van de afdeling Publieksservice van de gemeente Coevorden of digitaal via
de website www.coevorden.nl.
Als u denkt voor deze pas in aanmerking te komen maar u heeft geen computer of
maakt daar geen gebruik van en u wilt ondersteuning bij de aanvraag,
neem dan contact op met:
Jos Tabink
Penningmeester De senioor
telefoon: 06 52532596 Email jos@tabink.nl

Geplaatst in Nieuwsbrief, Standaard.