Nieuwsbrief 6

zondag 7 februari 2021

Toelichting op Koepel bijdrage internet consultatie pensioenakkoord

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat het bestuur van de Koepel Gepensioneerden zich samen met de pensioencommissie voorbereidt op de bijdrage aan de internetconsultatie die wordt georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In die nieuwsbrief (terug te lezen op onze website) zijn ook de belangrijkste elementen van onze opvattingen en vragen over de wetsvoorstellen aangegeven.

Verschillende lid-organisaties hebben ons gevraagd wat meer inzicht te geven in de ingrediënten voor onze bijdrage aan de internetconsultatie.  Dat doen wij graag en daarvoor plaatsen wij hieronder een uitgebreide samenvatting van onze inbreng alsmede twee  links naar andere aan het pensioenakkoord gerelateerde onderwerpen.

Samenvatting van de inbreng internet consultatie

Nabestaandenpensioen en het Pensioenakkoord

Gesloten fonden

Wensen en grenzen met betrekking tot medische behandelingen: een moeilijk onderwerp.

Het is bepaald niet gemakkelijk om over situaties te spreken waarbij wensen en grenzen
van medische behandelingen aan de orde zijn. Voor de een gelukkig ver van het bed,
voor de ander relevant want dichtbij.
COVID 19 drukt ons in het hier en nu met de neus op de feiten. Meer dan ooit zijn we er
ons van bewust dat er grenzen zijn aan behandeling en zorg. De Coronacrisis is actueel
en zal dat waarschijnlijk ook nog wel een tijd blijven. Maar we weten dat los van Corona
mensen iedere dag met medische situaties geconfronteerd worden waarbij zij in overleg
met hun arts de mogelijkheden van een behandeling afwegen, zich afvragen wat de
voordelen en de nadelen van die mogelijkheden zijn en wat dat in hun specifieke
situatie betekent. Lees hier verder….

Roadmap Betaalvereniging Nederland

De jaarlijkse Roadmap van de Betaalvereniging is gepubliceerd. De Roadmap richt zich op de belangrijkste thema’s en kernpunten van het betalingsverkeer voor de komende 3 jaar. Lees meer ›

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.