Nieuwsbrief 7

  

 

   De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv

maandag 8 februari 2021

Alliantie Digitaal Samenleven

De digitale veranderingen gaan heel snel. Veel ouderen hebben moeite om hierin mee te komen, terwijl de digitalisering ook voor ouderen veel voordelen heeft. Uit onderzoek blijkt dat digitaal vaardige ouderen langer zelfstandig, veilig, fysiek en mentaal gezond thuis kunnen wonen.

Ook de Koepel Gepensioneerden vindt het van groot belang dat ouderen in staat zijn om mee te doen in de (digitale) samenleving en dat ouderen zich betrokken en zelfverzekerd voelen bij het maken van keuzes in de digitale realiteit van het dagelijks functioneren.

Daarom vragen we uw aandacht voor de Alliantie Digitaal Samenleven

De Alliantie Digitaal Samenleven heeft tot doel:

·         Meer mensen toegang te bieden tot digitale apparaten en digitale netwerken

·         Meer mensen digitaal vaardiger te maken

·         Meer mensen inzicht te geven in de effecten van digitalisering op hun eigen welzijn

·         Dichtbij beter passende digitale hulp en ondersteuning (DigiHulp) te bieden

Deze doelen hebben uiteraard ook betrekking op ouderen. Daarom wil de Alliantie in het kader van haar actieprogramma Ouderen Online onderzoek doen naar ouderen die (nog) geen digitale vaardigheden hebben en naar de situatie waarin deze ouderen verkeren.

Daartoe wordt een werkgroep samengesteld waarin ook ouderen zijn vertegenwoordigd. Deze werkgroep dient als klankbord voor het eerdergenoemde actieprogramma Ouderen Online.

Meer informatie over de Alliantie Digitaal Samenleven vindt u op www.digitaalsamenleven.nl

Heeft u belangstelling voor dit – ook voor ouderen – belangrijke onderwerp en wilt u deelnemen aan deze werkgroep?

Neem dan contact op met Marieke van der Kruijs van de Alliantie.                                                  Haar contactgegevens zijn:

·         e-mail: marieke@digitaalsamenleven.nl

·         mobiel: 06-24617319

Commissie Zorg-Welzijn-Wonen

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.