Nieuwsbrief 8

vrijdag 12 februari 2021

Reactie van gezamenlijke ouderenorganisaties op wetsvoorstel pensioenen.

Vanochtend hebben ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden via de zogeheten internetconsultatie hun reactie ingediend op de wet toekomst pensioenen. Dat is een wetsvoorstel tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel waarmee het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners verder kan worden uitgewerkt  en waarbij ook het nabestaandenpensioen zal worden gestandaardiseerd.

U kunt het document hier lezen.

 

Het bestuur van de Koepel Gepensioneerden heeft veel waardering voor de geweldige inzet van onze lidorganisaties. Velen hebben zelf ook een reactie gegeven op de wetsvoorstellen via de internet consultatie. Voor het overgrote deel versterken de reacties elkaar. Dat kan de bijdrage van de gezamenlijke seniorenorganisaties alleen maar ondersteunen.

Er zijn bij enkele van onze lidorganisaties ook wel verschillen te constateren waar het gaat om de positief kritische inzet van de Koepel: “Positief over het nieuwe pensioencontract, maar wel onder de voorwaarde dat de gewenste verbeteringen plaats vinden. Anders vervalt de steun”.  Hoe dan ook, het is goed te constateren dat in onze achterban het onderwerp ‘pensioen’ veel meer leeft dan bij de gemiddelde Nederlander. En ook dat er sprake is van heel veel kennis waaruit geput kan worden.

Lees ook het persbericht dat de gezamenlijke organisaties hebben uitgestuurd waarin wordt gepleit voor het instellen van een commissie die moet onderzoeken welke elementen moeten worden meegenomen bij het vaststellen van “evenwicht” als de bestaande pensioenrechten worden omgezet in pensioenvermogens.

Eén tegen Eenzaamheid

Eén tegen Eenzaamheid is een actieprogramma van VWS, dat wij van harte
ondersteunen.

De tv-spot ‘buurttuin’ is genomineerd voor een STER Gouden Loeki, de publieksprijs voor
beste commercial. Een geweldige waardering! De prijs wordt op 3 maart a.s. uitgereikt
tijdens een speciale uitzending op Omroep Max. Hoe mooi zou het zijn als de tv-spot
over het thema eenzaamheid daar vol de aandacht krijgt?

Juist nu we niet zomaar samen kunnen zijn, moeten we naar elkaar om blijven kijken. Een
telefoontje, een kaartje of een kop koffie na het helpen met boodschappen. Een klein
gebaar kan het verschil maken. De campagne ‘Buurttuin’ vraagt aandacht voor wie zich
alleen voelt. Het is fijn dat deze boodschap nu genomineerd is voor de STER Gouden Loeki
2020. De boodschap kan niet vaak genoeg gedeeld worden.

Dus graag stemmen en de link delen: https://www.ster.nl/gouden-loeki/jaarverkiezing-2020.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Geplaatst in KG, Standaard.