Nieuwsbrief 29

  De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Nieuwsbrief 29

zaterdag 21 augustus 2021

 

Interview John Kerstens in AMWEB

Elke zomer interviewt AMWEB (hèt blad in de financiële dienstverlening) een aantal spraakmakende mensen dat zich bezig houdt met voor de sector relevante onderwerpen. Dit jaar was John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, er daar een van.

Lees hier verder…

 

Hoe toegankelijk is uw bank?

Hieronder een aan het begin van deze week door KBO Brabant verzonden persbericht inzake de toegankelijkheid van de banken. Onlangs stond in het blad ONS een klein artikel over dit onderwerp. Daarop zijn zeer veel reacties binnen gekomen .

Het persbericht geeft een weergave van die reacties. Het is ook gestuurd aan de banken waarmee de seniorenorganisaties in het kader van het M.O.B.  in september gesprekken hebben.

Persbericht 16-08-2021

Oproep aan onze lezers.
Zoals hierboven vermeld, vinden de komende weken individuele gesprekken plaats met de 4 grote banken over het Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer dat het MOB heeft vastgesteld. Namens het MOB worden de gesprekken gevoerd door de secretarissen van WTI en WTB (Michel van Bommel en Wouter Vinken), de heer Ed Klute namens de maatschappelijke organisaties en door de heer Cees van Tiggelen als voorzitter.

Naast specifieke punten uit het actieplan gaat het met name ook over de bediening van de mensen in kwetsbare posities door de banken: door sluiting van bankfilialen en door digitalisering is de afstand tussen (kwetsbare) klant en bank veel te groot geworden. Wat gaan de banken er aan doen om die afstand weer te verkleinen?

Wij  ontvangen van u graag zo veel mogelijk concrete voorbeelden uit de praktijk waar men tegenaan loopt, waar er problemen zijn en welke dat zijn. Het persbericht van KBO Brabant spreekt duidelijke taal.  De door u aangedragen voorbeelden zullen onze vertegenwoordigers in de gesprekken met de banken naar voren brengen.

U kunt uw ervaringen en voorbeelden t/m 3  september a.s. per e-mail sturen naar communicatie@koepelgepensioneerden.nl  

 

Koopkracht gepensioneerden fors achteruit. Koepel Gepensioneerden maant politiek tot actie.

‘Gepensioneerden krijgen volgend jaar een flinke financiële kater te verwerken. Hun besteedbare inkomen staat onder druk door oplopende prijzen en een stagnerende AOW.’ Zo vatte De Telegraaf de paragraaf over dat besteedbare inkomen in een deze week verschenen analyse van het economisch bureau van ABN AMRO samen. In die analyse (die vooral inging op de gevolgen van de oplopende inflatie) waarschuwt de bank dat de koopkracht van senioren waarschijnlijk verder gaat afnemen. De afgelopen tien jaar is die inmiddels bijna 15% gaan achterlopen bij de koopkracht van andere groepen.

En die trend lijkt zich dus voort te zetten. Geen nieuws, en toch ook weer wel.

Senioren bungelen al jarenlang onderaan de koopkrachtlijstjes. Daarom ook heeft de Koepel Gepensioneerden een tijdje geleden de politiek in de aanloop naar Prinsjesdag en een nieuw kabinet stevig opgeroepen daar verandering in te brengen.

In de eerste plaats door indexatie van pensioenen mogelijk te maken, zodat die de prijsstijgingen volgen. Maar ook door allerlei in de aanloop naar de verkiezingen gelanceerde plannen van verschillende politieke partijen niet in een nieuw regeerakkoord op te nemen, maar in de prullenbak te mikken. Plannen om de AOW te gaan fiscaliseren bijvoorbeeld. Plannen om eigen bijdragen in de zorg te verhogen. Plannen om een eigen huis veel zwaarder te gaan belasten. Plannen die met name (ook) gepensioneerden stuk voor stuk nog eens extra in hun portemonnee zullen raken. En tenslotte door zo nodig op Prinsjesdag extra specifieke maatregelen te treffen om de koopkracht van senioren weer in de pas te laten lopen.

Naar aanleiding van het onderzoek van ABN AMRO heeft de Koepel Gepensioneerden dat pleidooi gisteren nog eens in een (persbericht) herhaald. En dat is hard nodig. Want de gemiddelde journalist, politicus of gewone burger heeft te vaak het gevoel dat senioren ‘niks te klagen hebben, maar dat wel graag doen’. Onzin, zoals uit de cijfers van deze week opnieuw bleek.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

 

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.