Nieuwsbrief 31

 

Kabinetsformatie

Vorming meerderheidscoalitie mislukt, maar aanzet tot een regeerakkoord bekend.

Donderdag 2 september zond informateur Mariette Hamer haar eindverslag aan haar opdrachtgever, de Tweede Kamer. Eindverslag informateur Hamer 

In dat verslag meldde ze dat ze ‘helaas moet concluderen dat er op dit moment geen coalitieonderhandelingen gestart kunnen worden die gericht zijn op het vormen van een meerderheidscoalitie. Hoewel er op basis van de inhoud voldoende aanknopingspunten zijn om tot een meerderheidscoalitie uit het brede midden te komen, werpen de zes partijen uit dit brede midden op andere gronden dan de inhoud blokkades dan wel voorwaarden op die onverenigbaar lijken.’

Een trieste conclusie, ruim vijf maanden na de verkiezingen. ‘Wie met wie’ lijkt belangrijker dan ‘wat met wie’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de informateur haar verslag afsluit met een aantal persoonlijke observaties. Zo spreekt zij over een ‘zeer zorgelijk feit’ dat ‘leidt tot een situatie die het vertrouwen van de burger in de politiek niet zal vergroten.’

Naar verwachting zal oud-minister Johan Remkes (momenteel tijdelijk gouverneur van Limburg) na een debat in de Tweede Kamer volgende week worden gevraagd om nu de mogelijkheid van een minderheidskabinet te onderzoeken.

Als bijlage bij haar eindverslag heeft informateur Hamer de door VVD en D66 (als winnaars van de verkiezingen) opgestelde aanzet tot een regeerakkoord gevoegd als ook een notitie met de belangrijkste bouwstenen daarvan.

Daaruit blijkt dat een aantal aspecten rondom senioren die de Koepel Gepensioneerden met de presentatie van het Manifest ‘Naar een integraal ouderenbeleid’ samen met andere seniorenorganisaties onder de aandacht van informateur en politiek hebben gebracht een plek hebben gevonden in bedoelde documenten. Zo wordt uitdrukkelijk gesproken over het prioriteit geven aan de bouw van geschikte ouderenwoningen en is er in het kader van het thema zorg veel aandacht voor het belang van preventie, zeker ook voor senioren. Over zaken als pensioen en koopkracht wordt in de stukken niet gesproken. Dat betekent bijvoorbeeld dat kabinet, vakbonden en werkgevers voort kunnen met de uitwerking van het door hen gesloten pensioenakkoord.

Momenteel overleggen seniorenorganisaties hoe en wanneer ze opnieuw aandacht zullen vragen voor hun inzet. Want dat dat nodig zal zijn, staat voor de Koepel Gepensioneerden buiten kijf.

 

Website van Overstapservice is vernieuwd

Overstapservice.nl heeft een make-over gehad. De website heeft een nieuwe, frisse huisstijl en voldoet aan alle online eisen qua responsiveness, snelheid en navigatie. Vorig jaar is ook het product Overstapservice vernieuwd en zijn er functionaliteiten toegevoegd. De belangrijkste: “Betaler Informeren Bij Initiatie (BIBI)” .

Dit betekent dat banken betalers en incassanten informeren over de nieuwe betaalrekening bij elke betaling of incasso naar een oude betaalrekening. Zij kunnen daarmee het adresboek bij hun bank of hun administratie bijwerken. Alle grote consumentenbanken hebben BIBI inmiddels geïmplementeerd in de apps en internetbankieromgeving. Het zelf informeren van betalers en incassanten is dus bijna niet meer nodig. In de komende periode wordt nog de BIBI-aanpassing voor batch doorgevoerd.

 

Prinsjesdag en de koopkracht van senioren

Kabinet lekt maar koopkrachtgat senioren niet gedicht

We zitten inmiddels dik vijf maanden na de verkiezingen en een nieuw kabinet is nog niet in zicht. Van de 24 ministers en staatssecretarissen die aan Rutte 3 begonnen, zitten er welgeteld nog zes op hun plek. Daar waar het ‘t kabinet uitkomt, neemt het zonder mandaat beslissingen. En als ‘t lastig wordt beroept men zich op de demissionaire status: ‘we hebben geen mandaat.’

In de tussentijd bereidt men zich voor op Prinsjesdag, als de begroting van volgend jaar moet worden gepresenteerd. In het diepste geheim. Behalve als er goed nieuws te melden is en ergens extra geld voor wordt uitgetrokken. Dan wordt naar hartelust gelekt en kunnen we dat overal lezen. Dat klimaat en veiligheid op extra miljarden kunnen rekenen bijvoorbeeld.

Dat geldt helaas niet voor senioren, die inmiddels al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen. Een poging van Groen Links en PvdA vorige week om in totaal twee miljard uit de trekken voor koopkrachtmaatregelen (waarbij senioren prominent werden genoemd) is inmiddels in schoonheid (of beter: in lelijkheid) gestrand: ze zijn niet welkom aan de formatietafel. Daar kun je van alles van vinden, maar voor de koopkracht van senioren lijkt het niet per se goed nieuws te zijn. Volgens de berichten gaat er overigens wel geld naar koopkrachtherstel (dat is dus geen koopkrachtverbetering), maar dan zo’n 90% minder dan beide linkse partijen voorstelden. In totaal zou nu 200 miljoen beschikbaar komen: voor gezinnen, alleenverdieners, en senioren.

Wat dat daadwerkelijk voor de portemonnee van senioren gaat betekenen, is nog niet helder. Wel helder is dat er in ieder geval enige beweging is gekomen na de oproep aan de politiek die de Koepel Gepensioneerden onlangs deed.

Maar net zo helder is dat het echte vliegwiel om de koopkracht van senioren aan te slingeren de indexatie van de pensioenen is. Net zoals de indexatie-achterstand die veel gepensioneerden de laatste tien jaar hebben opgelopen de voornaamste reden is van het steeds meer gaan achterlopen van senioren in hun koopkracht.

Daarom zal de Koepel met volle kracht op die twee punten blijven inzetten: doe iets aan die indexatie-achterstand en maak indexatie weer mogelijk. Dat doen we richting Prinsjesdag, richting een nieuw kabinet, richting alle politieke partijen en uiteraard richting minister Koolmees, vakbonden en werkgevers bij de uitwerking van het pensioenakkoord.

 

SER nieuwsbrief

De SER heeft deze week weer een nieuwsbrief uitgebracht. U kunt hem hier online lezen. Dit is een andere nieuwsbrief dan de themabrief pensioenen van de SER die wij met enige regelmaat plaatsen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.