nieuwsbrief 8

 

Bereidheid voor mantelzorg in Nederland is groot

 

De definitie van “Mantelzorg” van het Sociaal Cultureel Planbureau luidt:

“Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp”

Mantelzorg is nooit een verplichting

Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd of gezien. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals passen op gezonde kleinkinderen valt buiten de

definitie van mantelzorg!

De hulp bestaat uit verzorging, maar kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Denk aan bv. hulp bij het huishouden zoals koken of schoonmaken, een maaltijd verzorgen, geestelijke steun met een goed gesprek, verplegen van iemand met een handicap. Door mantelzorg kan een ander zich redden, thuis blijven wonen en mee blijven doen aan de samenleving.

Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. Denk aan jongeren die meehelpen met de zorg voor een gehandicapt gezinslid. Of een volwassene die zorgt voor en familielid, vriend of buur.

 

Liefde voor elkaar

Zorgen voor je naaste is voor veel mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Maar als er geen potentiële mantelzorgers in de buurt zijn wat dan? Kinderen wonen dikwijls op grote afstand van hun ouders en dan is hulpverlenen, ook al zou je dit willen, niet gemakkelijk.

Vroeger was hulp aan familieleden en buren, als die nodig was omdat zij ziek of gebrekkig waren, heel gewoon. In de kleine leefgemeenschappen hielp men elkaar en ouderen werden in de gezinnen van

kinderen opgenomen tot zij overleden. Maar de moderne tijd heeft afstand geschapen tussen de mensen, burenhulp is minder vanzelfsprekend geworden. Voor ouderen werden aparte

woongemeenschappen met hulp opgericht of worden ouderen het langer zelfstandig thuis wonen

mogelijk gemaakt door wijkverpleegsters en huishulpen vanuit de overheid ter beschikking te stellen. Maar ook door maaltijdbezorging thuis.

 

Thuiszorg en verpleeghuiszorg is duur

Natuurlijk wordt er in deze moderne tijd veel van dit soort taken door de overheid opgepakt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, door b.v. thuis wonen voor ouderen en gehandicapten gemakkelijker te maken. Ook door het opnemen van ernstig zieken en gehandicapten in verpleeghuizen en

instellingen. Maar dat is duur en moet door de bevolking gezamenlijk worden opgebracht via de

belastingen. Ook worden in gemeenschappen hulpcentrales opgericht van vrijwilligers die hulp thuis verlenen! Een goede zaak! En daarnaast is er ook veel hulp van vrijwilligers (of familie!) in

verzorgingshuizen, verpleeghuizen en gehandicapten instellingen. Ook dat is een vorm van mantelzorg!

 

 

De bereidheid om voor elkaar te zorgen is groot. In Nederland geven jaarlijks ca. 5 miljoen 16-plussers hulp aan hun partner, familielid, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische

verstandelijke beperkingen of ouderdom. De informele zorg is van onschatbare waarde. Zonder de inzet van mantelzorgers en zorgvrijwilligers zou het Nederlandse zorgsysteem niet houdbaar zijn. Zij kunnen de zorg volhouden als zij op eigen wijze voor een ander kunnen zorgen.

Alleen dan slaagt de participatiemaatschappij!

 

Wilt u meer weten? Op www.mantelzorg.nl is veel informatie te vinden.

En wilt u een deskundige hierover spreken?  De mantelzorglijn: 030-7606055 is altijd bereikbaar.

Noot: Sommige zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende verzekering een uitkering voor mantelzorg opgenomen. Een aantal gemeenten biedt ook hulp aan mantelzorgers via een mantelzorgcompliment.

 

Activiteit: Dag van de mantelzorg in Appeltern

 Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar. Daarom zetten we in de week van 10 november 2021 mantelzorgers in de schijnwerpers: want hun zorg mag gezien worden.

Overal in het land vind je onzichtbare helden, jong en oud, van het kleinste dorp tot de grootste stad, er zijn er bijna 5 miljoen. Wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering.

Daarom zetten we de schijnwerpers aan. Dit kan fel, om het hele land te laten zien hoe enorm belangrijk mantelzorgers zijn.

Of klein. Met een gebaar, een compliment of samen genieten van de zon of een filmpje.

Rond 10 november maken we het onzichtbare zichtbaar. Doe je mee?

Bron: https://www.mantelzorg.nl/dag-van-de-mantelzorg/

 

 

 

Geplaatst in FASv, Niet op voorpagina.