Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 10 februari 2017.

Gezond ouder worden

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Jongstleden woensdag is de concept kennisagenda ‘Gezond ouder worden’ gepubliceerd. Zie hiervoor het nieuwsbericht dat ZonMw heeft gepubliceerd. Wij nodigen u van harte uit om de agenda uiterlijk 22 februari aan te vullen met ontbrekende kennisvragen. Zowel de agenda als de vragenlijst staan op de ZonMw-website.

Winst in de zorg.

Regelmatig wordt gesproken en geschreven over winst in de zorg. Onlangs nam de Tweede Kamer een wetsontwerp aan waarin werd geregeld dat zorgverzekeraars nooit winst mogen uitkeren aan aandeelhouders.  Begrijpen de Tweede Kamerleden dan niet dat alle zorgverzekeraars in Nederland thans zgn. ledencoöperaties zijn en nooit winst kunnen uitkeren aan “aandeelhouders “?  Want de “aandeelhouders” zijn hun leden en alle verzekerden zijn leden van de coöperatie!

Al voor de invoering van de huidige zorgverzekering in 2006 hebben alle commerciële zorgverzekeraars zoals Nationale Nederlanden en Delta Lloyd hun zorgverzekeringsklanten overgedaan aan de coöperatieve zorgverzekeraars omdat men er niets meer aan mocht verdienen! En de coöperatieve zorgverzekeraars die overschotten in hun bedrijfsvoering hebben delen die nu ook aan hun cliënten/leden uit door middel van het laaghouden van hun premie.

Weet u dat bv. Zilveren Kruis vorig jaar meer dan € 400 miljoen uit hun vermogen (=winst uit het verleden) heeft gebruikt om de premie laag te houden? De stijging van de premie zou veel hoger geweest zijn als men dit niet had gedaan.  Echter, de overschotten nemen daardoor af en ook het vermogen, dus daar komt een einde aan. Dat zullen wij in de volgende jaren gaan merken want de vermogens en de winsten van de zorgverzekeraars drogen op.

Ook lazen wij een artikel over de financiering van openbare zorginstellingen zoals ziekenhuizen. Deze worden nu ook veel gefinancierd met leningen, waarover rente moet worden betaald. Het bedrag waarmee de zorgsector is gefinancierd door bv. pensioenfondsen en banken loopt in de tientallen miljarden Euro’s. Dat een zorginstelling een deel van haar overschotten, als zij die hebben, moet bewaren voor slechtere tijden, is noodzakelijk en kan men begrijpen. Een ziekenhuis kan ook failliet gaan als men een negatief vermogen heeft of te weinig inkomen heeft door bv. te weinig patiënten. En in het huidig systeem van zorginkoop door zorgverzekeraars wordt door de zorgverzekeraars ook gekeken naar de financiële solvabiliteit van de ziekenhuizen en ander zorgverleners.

De meest zorginstellingen zijn ondergebracht in een stichting. Maar er zijn ook zgn. particuliere zorginstellingen (klinieken) die zich richten op bijzondere ingrepen, bv. de knie- en heupkliniek in Mill. Het zijn er qua omzet relatief weinig. Die mogen winst maken voor hun aandeelhouders maar met mate. Zij moeten wel een contract met een zorgverzekeraar hebben om de ingreep betaald te krijgen. En die kijkt uiteraard naar kwaliteit, toegankelijkheid en kosten!

Nederland heeft zorg van een zeer hoge kwaliteit maar nog wel met hoge kosten. In de U.S.A., waar alle zorg nagenoeg geheel commercieel is ingericht, maar de kwaliteit gemiddeld veel lager en de kosten veel hoger, moeten zorgverzekeraars aan de aandeelhouders wél winsten uitkeren!

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.