Nieuwsbrief 34

 

Nieuwsbrief 34, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 25 augustus 2017.

Actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid.

Als belangenbehartiger richten NVOG en KNVG zich regelmatig tot de landelijke politiek. Een mooi voorbeeld hiervan is het manifest: Voor Een Oudervriendelijke Samenleving, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland waarbij wij samen met zo’n 20 partners betrokken zijn. Zie nieuwsbrief NVOG nr. 25.

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn voor ons aanleiding om gezamenlijk met de actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid de lokale politiek te benaderen.
Sinds de overheveling van overheidstaken naar gemeenten in 2015 is het seniorenbeleid steeds meer een zaak en taak van de lokale overheid geworden.

Na de raadsverkiezingen in maart 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Maar eerst zullen de lokale politieke partijen zich moeten buigen over de lokale verkiezingsprogramma’s. Deze programma’s worden nu geschreven. Het is dus van belang om de belangrijkste zaken voor senioren op het gebied van zorg, wonen en mobiliteit onder de aandacht te brengen van de lokale politiek.

Als NVOG en KNVG zullen wij, via de griffier van de gemeenteraad, de fractievoorzitters van de partijen die op dit moment in de gemeenteraad zitten, benaderen met een brief en checklist waarin de wensen van de senioren zijn samengevat. Ook voor de leden van de lidorganisaties is een rol weggelegd. Zij kunnen met een door ons gemaakte voorbeeldbrief, met daarbij gevoegd een checklist, de plaatselijke politieke partijen te wijzen op de wensen die zij hebben.

Begin september ontvangen de bij NVOG en KNVG aangesloten lidorganisaties per mail een brief waarin de actie uiteen wordt gezet en waarbij hun medewerking wordt gevraagd bij het inschakelen van de leden van hun organisatie.

U kunt dit artikel ook lezen op onze website. En wilt u het NPF manifest “Voor Een Oudervriendelijke Samenleving” nog eens lezen, klik dan hier.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis omarmt als eerste ziekenhuis positieve gezondheid.

Piet Hein Buiting, de onlangs aangetreden nieuwe voorzitter van het bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch, Zaltbommel, Boxtel en Rosmalen) heeft in zijn jaardocument aangegeven dat het beleid van het ziekenhuis moet veranderen.

De focus moet verschuiven van behandeling naar het verbeteren van het functioneren in het dagelijks leven van de patiënt, namelijk: mensen gezond maken, vernieuwen. Daarbij moet maatwerk centraal staan. Hij wil de oorspronkelijke functie van het ziekenhuis namelijk mensen gezond maken, vernieuwen.

Nu worden patiënten benaderd vanuit het medisch model van simpelweg behandelingen. Dit kan in veel situaties prima, zegt hij, bijvoorbeeld bij een knieoperatie, maar een puur medische blik is minder geschikt als er bijvoorbeeld sprake is van een combinatie van chronische aandoeningen. Patiënten moeten ook door de specialisten veel meer dan vroeger betrokken worden bij de besluitvorming over hun behandeling.

De zorg moet meer ingericht worden volgens de behoeften van de patiënt. Dit analoog aan de nieuwe definitie over gezondheid: Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Toepassing van moderne technologische ontwikkelingen is wezenlijk voor de ambitie van het JBZ. Daarbij hoort ook dat de patiënt te allen tijde toegang krijgt tot de eigen medische gegevens en gezondheidsomgeving (Daar mankeert nog veel aan in Nederland!).

Een en ander kan niet alleen voor het JBZ worden geregeld, ook de huisartsen zullen daaraan mee moeten werken, daarmee wordt overlegd.  En ook vinden gesprekken hierover plaats met de zorgverzekeraars, immers een en ander kan ook zeker leiden tot een andere wijze van financiering van de gemaakte kosten en wellicht ook tot besparingen.

In deze nieuwe manier van werken, passend in de voorstellen die zijn gedaan voor de inrichting van de zorg richting 2030, wordt de koers van het ziekenhuis verlegd van :”productie draaien” naar het bereiken van het beste resultaat voor de patiënt! Een goed voorbeeld voor andere ziekenhuizen in Nederland!

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.