Nieuwsbrief 45

 

 

Nieuwsbrief 45, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 20 oktober 2017.

Actie Seniorvriendelijk Gemeentebeleid.

Vorige maand is door NVOG en KNVG bovengenoemde aktie gevoerd om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 lokale politieke partijen te wijzen op het ouderenbeleid in hun gemeente. Onlangs is in het Algemeen Dagblad en een aantal regionale bladen hierover een artikel verschenen, dat u hier kunt lezen.

Fraude in de zorg.

Onlangs woonde ik een door BNR en VVAA georganiseerd debat (dat ook via de radio werd uitgezonden) bij over fraude in de zorg.

De directeur van Per Saldo, de administrateur voor PGB is waar men zich vrijwillig bij kan aansluiten, vertelde dat bij hen slechts in 0,02% van de declaratie opzettelijke fraude is geconstateerd, dus minimaal. De opzettelijke fraude met PGBs komt vooral voor bij malafide intermediairs die hun eigen administratie bijhouden. Door hen wordt aan cliënten dikwijls een PGB opgedrongen terwijl zij de administratie voeren en zorgen voor de ondersteuning, die dan dikwijls minder is dan door hen wordt gedeclareerd bij de PGB-uitvoerder. De controle van de overheid hierop stelt niets voor. De Inspectie van de gezondheidszorg, die dit eigenlijk zou moeten controleren, zegt dat zij geen voldoende medewerkers heeft om deze controle uit te voeren, vandaar dat er regelmatig fraudes worden ontdekt en dat dan in de pers komt. Maar er wordt bijna niets aan gedaan om dit te voorkomen! Er werd gesuggereerd dat de gemeente die controle eigenlijk op zich moet nemen en mensen die een PGB willen zou moeten begeleiden, maar die heeft daar geen budget voor! Er zou ook een zwarte lijst moeten komen van malafide PGB-uitvoerders, maar dat is wegens privacy verboden. Zo blijft het een probleem!

Ook werd gesproken over tandartsen. Er zijn 400 verschillende codes voor tandarts-behandelingen maar of de tandarts de juiste codes gebruikt voor de behandelingen, daarop is geen controle. Volgens de zorgverzekeraars wordt slechts in 0,01% van de tandartsdeclaraties een terugvordering ingesteld, dat is weinig!  In de afspraak met de tandartsen is gesteld dat men “ethisch “zal declareren, dus moet men maar op hun vertrouwen!

Voor behandelingen in ziekenhuizen zijn er op dit moment meer dan 4000 verschillende declaratiecodes (DBCs). Dat kan uiteraard leiden tot gebruik van een verkeerde code, maar dat zal men, gezien de complexiteit van het werken in een ziekenhuis, meestal niet doelbewust doen. En zorgverzekeraars, die in de persoon van de voorzitter van het bestuur van de CZ-groep aanwezig waren, zeggen ook dat men vanwege de privacyregels nagenoeg niet kan controleren of het ziekenhuis zich in de code en ligdagen heeft “verschreven”.

Verder kwam naar voren dat in de wet nog steeds geregeld is dat zorgverzekeraars 75% van de kosten van niet gecontracteerde zorg zonder verder controle op de rechtsgeldigheid moet vergoeden. Een voorbeeld dat gegeven werd was dat men erachter kwam dat een aantal €œverslaafden regelmatig naar een verslaafdenkliniek gingen in het buitenland en er werkelijk sprake was van dure vakantiereisjes waarvan de zorgverzekeraar 75% moest vergoeden, want zij mogen dit niet controleren vanwege privacy.

Er valt nog veel op zorgkosten te besparen als zorgverzekeraars beter mogen controleren!

Joop Blom,
voorzitter comm Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit.

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.