Nieuwsbrief 51

Nieuwsbrief 51, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 24 november 2017.

Topmannen van VGZ, CZ, Menzis en Zilveren Kruis geven hun visie.

In de Volkskrant van 11 november stond een opmerkelijk interview met de bestuursvoorzitters van de 4 grote zorgverzekeraars. Een aantal uitspraken uit dit lange interview:

“De zorg is een koekoeksjong dat de andere overheidsuitgaven het nest uitdrukt”

‘Wij gaan richting onbetaalbaarheid van de zorg”

“Welke burger weet nu dat hij 5700 Euro aan zorgkosten per jaar betaald?”.

“De betalingsbereidheid neemt af. De kwetsbaren in onze samenleving worden daarvan de dupe, want zij hebben de zorg nodig. De solidariteit tussen gezonde en minder gezonde mensen-of tussen arm en rijk-moet in stand blijven, dat is een maatschappelijke basisvoorwaarde“.

“Ik merk wel dat zorgaanbieders steeds meer bereid zijn na te denken over de vraag hoe de kosten omlaag kunnen. De zorgkosten blijven stijgen, de wachtkamer wordt voller, de krapte in personeel neemt toe. Die druk helpt als je ingrijpende maatregelen moet nemen. Wij moeten de zorg slimmer organiseren”.

“De zorg moet doelmatiger. Veel zorg kan gewoon bij de patiënt thuis plaatsvinden. Dat scheelt enorm in de kosten en is in veel gevallen fijner voor de patiënten. Zodra de patiënt een ziekenhuis binnenloopt begint de teller te lopen“.

“Veel prikkels in de zorg zijn verkeerd. Hoe meer behandelingen, hoe hoger de verdiensten. Daarom verlenen artsen en zorginstellingen in Nederland veel te veel zorg. Eén van mijn oneliners is: “Het gaat meestal vanzelf over, tenzij je er op tijd bent”.

“Wij zien dat arts en patiënt samen een betere behandelkeuze maken als de arts meer tijd besteedt aan de patiënt. Meer overleg tussen arts en patiënt leidt bijvoorbeeld tot 16% minder galblaasoperaties, omdat medicijnen of een andere behandeling ook tot gewenst resultaat leiden”.

“De gezondheidszorg is gewend dat er altijd maar geld bijkomt. Er is nooit een prikkel geweest te letten op efficiëntie. Er is te weinig ervaring met bezuinigen. Kleinere huisartsenpraktijken zijn er niet zomaar. Al wij de huisartsen een hogere vergoeding geven en een kleinere praktijk, gaan ze niet automatisch hun gedrag veranderen en minder doorverwijzen. Zo’n gedragsverandering moeten we één-op-één afspreken, huisarts voor huisarts”.

Maar het klapstuk is wel de volgende uitspraak:

“Het zal wel tot een hoop controverse leiden, maar ik durf de stelling aan dat er op langere termijn 20 tot 25% “lucht” zit in de zorg. Zoveel geld geven wij onnodig uit. Dat komt door een combinatie van “zo doen wij het altijd”-gewoonten, verkeerde financiële prikkels waarbij extra behandelingen tot meer inkomsten leiden en door onnodige diagnoses en inefficiënties”.

Lees ook de brief die NVOG/KNVG vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd; daar dragen wij ook een aantal oplossingen aan, die wellicht de zorgverzekeraars nog niet aandurven, daar moet de regering het voortouw in nemen en dat hebben zij niet gedaan in het regeerakkoord.

Voorstel ouderenorganisaties voor betere bescherming consumenten aanvaard tijdens MOB overleg.

De seniorenorganisaties KBO-PCOB, NOOM en NVOG zijn gezamenlijk via één vertegenwoordiger (de heer Cees van Tiggelen) lid van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer).

Het MOB staat onder voorzitterschap van een lid van de Directie van De Nederlandsche Bank. Onder het MOB functioneert een drietal werkgroepen, namelijk Efficiency en Europese Zaken, Veiligheid alsmede Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. Van deze laatste werkgroep is de vertegenwoordiger van de in aanhef genoemde seniorenorganisaties de voorzitter. Leden van het MOB zijn aanbieders en (vertegenwoordigers van) gebruikers van het betalingsverkeer.

Begin deze week is overleg geweest over de implementatie en voorlichting van PSD2 (Payment Service Directive). Ook het onderwerp pin-only gemeenten is besproken. Van Tiggelen meldde ons dat het door hem namens de ouderenorganisaties aangeboden voorstel inzake betere bescherming van consumenten bij psd2 is aanvaard: het werd sympathiek en met name constructief gevonden. In de komende weken vinden gesprekken met banken plaats hoe e.e.a. gerealiseerd kan worden. Afronding vóór behandeling van het wetsvoorstel in Tweede kamer wordt medio febr. 2018 verwacht.

De tussentijdse rapportage inzake geldautomaten wordt ook volgend jaar nog herhaald.

Voor wat betreft het PIN-only beleid gemeenten: het MOB heeft de VNG en IPO (Inter provinciaal Overleg), met cc aan de ministers van financiën en binnenlandse zaken, een brief gestuurd met het uitdrukkelijk verzoek om ook contant geld bij gemeentebalie te blijven aanvaarden en daarover ook te communiceren.

Het verslag van het MOB-overleg kun u lezen op de website van DNB.

Begroting VWS 2018 en het regeerakkoord.

In de nieuwsbrieven hebben wij al regelmatig informatiegegeven over de begroting van het ministerie van VWS en hetgeen in het regeerakkoord over de zorg is opgenomen.

Wij vinden het jammer dat in het regeerakkoord met betrekking tot de toekomst geen oplossingen zijn gegeven voor de steeds maar hogere kosten van de zorg en het feit dat door de vergrijzing in Nederland de toegang tot de zorg in de komende jaren een probleem zal worden.

In week 50 (11 t/m 15 december) zal de Tweede Kamer met de ministers De Jonge en Bruins discussiëren over de begroting en het regeerakkoord. Er is nu hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamerleden die in de commissie VWS zijn benoemd. Deze brief kan hier worden gedownload.

Wij zullen u over de resultaten van deze discussie uiteraard informeren.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.