Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 5, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 9 februari 2018.

Wie doet wie tekort?

Op 5 februari hebben NVOG en KNVG een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder boven-genoemde titel. In de brief wordt gereageerd op de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp van 50PLUS over de rekenrente voor de pensioenen.

Er wordt met name ingegaan op de gedachte dat een hogere rekenrente dan volgens de thans geldende regels in de komende 30 jaar de thans jongere generaties zou benadelen. Op basis van dezelfde soort redenering die tot bovengenoemde veronderstelling leidt kan ook geconcludeerd worden dat de ouderen in de afgelopen 30 jaar ten bate van deze jongere generaties benadeeld zijn.

De commissie wordt verzocht beide redeneringen te betrekken bij de komende evaluatie van het Financieel Toetsingskader Pensioenen (nFTK). U kunt de volledige brief hier lezen.

Alles is Gezondheid.

De voorzitter van de NVOG/KNVG commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit woonde deze week een landelijke conferentie bij van het 4,5 jaar geleden door het ministerie van VWS gestarte project “Alles is Gezondheid”, waarover wij al eerder publiceerden.

Een ruime samenvatting van zijn observaties kunt u hier lezen.

NVOG uitgenodigd voor gesprek bij SZW.

NVOG gaf 10 oktober van het vorig jaar samen met KNVG een persbericht uit waarin werd aangegeven dat wij graag willen meediscussiëren over het te vernieuwen pensioenstelsel. Bovendien schreven wij 9 november een brief aan de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met inhoud van dezelfde intentie.

Deze week ontvingen wij een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met minister Wouter Koolmees, waarin wij samen met de ouderorganisaties en vakbonden actuele pensioen- en koopkrachtzaken kunnen bespreken en tevens de mogelijkheid hebben gesprekspunten in te brengen.

Het overleg is gepland op dinsdag 20 maart a.s. Wij houden u op de hoogte.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.