Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 6, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 16 februari 2018.

Seniorvriendelijk gemeentebeleid.

In september 2017 hebben NVOG en KNVG gezamenlijk een actie gevoerd richting lokale politieke partijen. De inzet was een seniorvriendelijk gemeentebeleid.(nieuwsbrief 34).

Via de griffier van de gemeenteraad zonden wij een brief aan de fractievoorzitters van de lokale politieke partijen om hen op de wensen van de senioren te wijzen. Als bijlage voegden wij de checklist Seniorvriendelijk gemeentebeleid bij. Een checklist bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van de partijprogramma’s en gericht op het beleid voor ouderen. De thema’s waren: communicatie en informatie, financieel, mobiliteit, wonen en zorg en preventie.

Wij hebben de lokale politieke partijen benaderd omdat de zorg voor ouderen steeds meer op het bord van de gemeenten terecht komt. Gemeenten en ook de politieke partijen hebben hier moeite mee, doen zeker hun best maar zoeken nog naar de juiste oplossingen.

Wij hebben de lid-organisaties op de hoogte gebracht van onze activiteiten. Ook hebben wij u gevraagd om de leden van uw organisatie te informeren. Om de actie te versterken hebben wij voor uw leden een voorbeeldbrief gemaakt die zij naar de lokale politieke partijen konden mailen. Wij hebben een korte enquête uitgezet en uit de reacties blijkt dat dit onderdeel van de actie niet veel response heeft opgeleverd.

Diverse lokale politieke partijen hebben ons met een positieve reactie benaderd. Zij gaven aan dat zij onze informatie zouden gebruiken bij het bepalen van hun beleid. Een mooi succes.

Als NVOG en KNVG hebben wij besloten om niet, zoals de bedoeling was, de lokale politiek kort voor of kort na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te benaderen. Dat is ook niet nodig omdat de gemeenten c.q. de lokale politiek in een veel groter verband worden benaderd.

In november 2017 heeft een groot aantal (belangen)organisaties, ook NVOG en KNVG, minister Hugo de Jonge het Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving overhandigd. Zie onze nieuwsbrief nr. 50.

Begin maart 2018 wordt een Pleidooi gericht op de lokale politiek gepubliceerd. Wij werken mee aan de uitvoering hiervan en gebruiken hierbij natuurlijk de ervaring die wij met onze eigen actie hebben opgedaan. In een volgende nieuwsbief komen wij hierop terug.

Tenslotte nog het volgende: in de komende weken worden in nagenoeg alle gemeenten met/door politieke partijen bijeenkomsten georganiseerd waarin de burgers hun wensen kenbaar kunnen maken. Het is goed dat deze ook door ouderen worden bezocht.

Als men daarvoor de checklist wil gebruiken, deze is te vinden op het openbare deel van onze website: www.gepensioneerden.nl

Hulp bij het invullen van belastingaangifte.

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren. Lees hier verder….

Nederland voert opnieuw de Europese Zorgindex aan.

Deze maand kwam de nieuwe editie van de Euro Health Consumer Index uit. Wederom staat de Nederlandse gezondheidszorg op de eerste plaats met een totaal van 924 punten. Men beoordeelt Nederland dus als het beste zorgland in Europa. Wij blijven daarmee b.v. Zwitserland (2) en Denemarken (3) voor. Daar mogen niet alleen trots op zijn maar ook blij dat wij in Nederland wonen! Nederland heeft de laatste jaren steeds tot de top 3 behoort en staat nu al driemaal op een rij op de eerste plaats!

Belangrijke positieve punten uit het rapport zijn:
-Het gescheiden opereren van zorgverzekeraars (in competitie) en zorgverleners
. -Participatie van patiëntenorganisaties in de beslissingen over de gezondheidszorg.
-Grote toegankelijk van de eerstelijnscentra (huisartsen!)
-Hoge professionaliteit van ziekenhuizen en specialisten
-Een lage bureaucratie

Negatieve punten zijn:
-Oplopende wachtlijsten
– Relatief zijn de uitgaven van de Gezondheidszorg in Nederland de hoogste van Europa met de opmerking: Als het land dit kan betalen, prima, maar ook voor de uitkomsten en de kwaliteit van leven van de patiënt.
-Er zijn relatief gezien te veel opnames in ziekenhuizen etc.

Op zich een goed resultaat, maar er wordt wel geadviseerd meer op de kosten en de wachtlijsten te letten om gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

U kunt het (engelstalig) rapport hier downloaden.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.