Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 15, 2018.
Publicatiedatum: vrijdag 20 april 2018.

Pact voor de ouderenzorg.
Zoals bekend is het ministerie van VWS tezamen met nu bijna 80 ondertekenaars van het PACT, waaronder alle ouderen- en gepensioneerdenorganisaties, bezig actieplannen op te zetten. De actieplannen: “Eén tegen eenzaamheid” en “Thuis in het verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie” zijn deze maand al gepubliceerd en het actieplan “Langer thuiswonen ” volgt in mei.
De reeds uitgebrachte actieplannen zijn te vinden op onze website of kunt u hier (Eenzaamheid) en hier (Verpleeghuis) downloaden.
De commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit beraadt zich op de wijze waarop NVOG en KNVG op deze actieplannen kunnen inhaken. Daarbij zullen wij zeker ook de lidorganisaties gaan betrekken. Hierover hoort u binnenkort meer. Als er bij u al ideeën opborrelen horen wij dit graag van u!

Kabinet pakt fouten en fraude in de zorg aan.
Onlangs was zowel op de TV, radio als in de kranten te lezen hoe een malafide zorgmakelaar in staat is geweest om, soms met medewerking van cliënten die zorg nodig hadden, miljoenen Euro’s voor zichzelf achterover te drukken die niet voor zorg werden gebruikt. Dit is geld dat door de Nederlandse gemeenschap solidair met premies bij elkaar is gebracht en dus voor de zorg moet worden ingezet.
Deze week heeft de regering de Tweede Kamer medegedeeld dat dit niet kan en aangekondigd dat zij met een aanpak komt om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan.
Er zullen ook scherpere eisen worden gesteld aan organisaties die willen toetreden tot de zorg zodat malafide bureaus die zorggeld ten eigen behoeve zouden willen gaan gebruiken kunnen worden geweerd.
Wij vinden dat een goede en hoognodige zaak en wachten de voorstellen van de regering af.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.