Nieuwsbrief 24

 

Publicatiedatum: vrijdag 22 juni 2018.

BeterOud.

In nieuwsbrief 2 van 19 januari 2018 hebben wij u geïnformeerd over onze (NVOG en KNVG) deelname aan BeterOud. Wij hebben toen beloofd u op de hoogte te houden.

Consortium BeterOud
Het consortium BeterOud heeft de ambitie om de kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen te verbeteren. BeterOud richt zich daarbij op organisaties die zich met individuele ouderen bezighouden. Dat gebeurt ondermeer door te inspireren met goede en vernieuwende voorbeelden. Wat in Groningen wordt uitgevonden, is vaak prima toepasbaar in Maastricht.

Activiteiten in 2018
Er is een uitgebreid werkplan opgesteld. Gelukkig is er ook een korte samenvatting. De activiteiten die door de deelnemers aan het consortium worden opgepakt, kunt u hier lezen. Onder punt 9 wordt Preventie genoemd. Dat is een activiteit die wij als NVOG en KNVG op ons bordje, zeg maar gerust bord, hebben gelegd.

Preventie
Met onze activiteit willen wij duidelijk krijgen op welke wijze de informatie over preventiemaatregelen op een gestructureerde manier aan ouderen beschikbaar gesteld kan worden. Wij hebben vastgesteld dat er heel veel informatie is, maar dat het aanbod versnipperd is en vaak niet gericht is op degene die de informatie nodig heeft.

Eind mei / begin juni 2018 hebben wij in een tweetal bijeenkomsten met ouderen van gedachten gewisseld. Inspirerende bijeenkomsten met enerzijds vertegenwoordigers van de lidorganisaties van NVOG en KNVG en anderzijds ouderen die deel uit maken van het zogenoemde Ouderenplatform van BeterOud.

Wij hebben veel stof tot nadenken “meegekregen”. Dat was ook de bedoeling. De komende periode verwerken wij alle informatie en bekijken de vervolgstappen. Een paar conclusies uit de bijeenkomsten:
• Richt je met de communicatie over preventie en preventiemaatregelen op de doelgroep vitale ouderen. Bij die groep is de meeste (gezondheid)winst te halen.
• Bij de (de wijze van) communicatie rekening houden met de achtergrond van mensen. Denk daarbij aan ouderen met een lage sociaal economische status en met ouderen met een migrantenachtergrond.
• Gebruik een positieve insteek bij de communicatie. Gericht op het nadenken over de mogelijkheden die je hebt, maar waar je dan wellicht wel iets voor moet doen (of laten!). Niet teveel aandacht besteden aan de risico’s die je loopt als je niets aan preventie doet.

Wij houden u op de hoogte van ons vervolgtraject.
Meer weten over BeterOud? Kijk eens op de website www.beter.oud.nl

Pact voor de ouderenzorg.

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over het door het ministerie van VWS geïnitieerde project Pact voor de ouderenzorg.

De drie programma’s  “Eén tegen eenzaamheid”, “Thuis in het verpleeghuis” en “Langer thuis” zijn nu gereed.

Deze maand publiceerde VWS de eerste officiële nieuwsflits hierover. Deze willen wij u niet onthouden. Men gaat zich nu richten op lokale en regionale initiatieven waarvan men hoopt dat deze zullen ontwikkelen. Wij houden u op de hoogte.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.