Info pensioenstelsel

From: Belinda Koops

Sent: Wednesday, September 5, 2018 2:46 PM

To: Belinda Koops ; ‘Jan Spilker’ ; NVOG intercom

Subject: Debatmanifestatie 19 november , Aankondiging Enquete

 

Geachte en gewaardeerde lidvereniging,

 

Zoals u onlangs van ons vernomen hebt houden wij op 19 november 2018 een debatmanifestatie over pensioenen in aanwezigheid van minister Koolmees.

 

Tijdens deze manifestatie zullen ook, en met name, de toetsingscriteria voor een nieuw pensioenstelsel, zoals wij die als gezamenlijke ouderenorganisaties op 25 februari 2017 hebben vastgesteld, aan de orde komen.

Ter onderbouwing van deze stellingname willen we voorafgaand aan de debatmanifestatie onze/uw leden enquêteren over deze criteria.

 

Het is de bedoeling dat de leden via u geïnformeerd en opgeroepen worden om aan deze digitale enquête mee te doen.

 

Het onderzoeksbureau Motivaction, bekend met onderzoeken naar de pensioenproblematiek, zal de enquête organiseren en de gegevens die zij via een digitale link van onze/uw leden ontvangen verwerken, analyseren en rapporteren.

 

De uitkomsten zullen tijdens de debatmanifestatie worden gepresenteerd

Hoe u de leden precies kunt informeren om aan de enquête deel te nemen, zullen wij u binnen 1 à 2 weken laten weten.

 

Wij vragen u nu om u vast voor te bereiden op wat er komen gaat.

 

Wij verzoeken u straks de feitelijke informatie over de enquête en de link naar de vragenlijst uiterlijk 28 september verspreid te hebben om de leden voldoende tijd te geven de vragenlijst in te vullen en om alles tijdig te kunnen laten

verwerken door Motivaction.

 

Het handigst zal zijn om alles per email te verspreiden. Dit heeft weliswaar het nadeel dat leden zonder email niet bereikt worden, maar we spreken wel (bij alle participerende organisaties) over enige honderdduizenden leden die

benaderd worden en bij  bijvoorbeeld  15% respons zijn dat al 100.000 ingevulde enquêtes;  dat is ruim voldoende voor een representatieve steekproef.

 

Wij rekenen op uw medewerking en u hoort binnenkort nader.

 

Met vriendelijke groet , mede namens de organiserende werkgroep,

 

Jaap van der Spek

Voorzitter NVOG

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina, Standaard.