LO Nieuwbrief

LO Nieuwsbrief 7, 2018

dinsdag 24 september 2018

PLATFORM TOEKOMSBESTENDIGHEID PENSIOENFONDSEN (KNVG EN NVOG)

NVOG heeft haar leden ondergebracht in een aantal platforms. Deze platforms bestaan uit pensioenverenigingen en ouderen/seniorenverenigingen met een vergelijkbare “achtergrond”. Zo is er het platform SOI (Semi-Overheids Instellingen), FI (Financiële Instellingen), VR (Verzekerde Regelingen), DIO/HNI (Dochters van Internationale Ondernemingen/Handel-Nijverheid-Industrie)) en POO (Platform Ouderen Organisaties). Via het zogeheten voorzittersoverleg wisselen de voorzitters van deze platforms kennis en ervaring uit met het bestuur.

Sinds kort is op initiatief van KNVG een nieuw platform gevormd, waarbij ook lid-organisaties van NVOG zich kunnen aansluiten.

Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van pensioenfondsen die zich zorgen maken over de toekomst van hun pensioenfonds. De pensioenproblematiek brengt met zich mee dat kleinere pensioenfondsen steeds vaker worstelen of ze nog zelfstandig door kunnen. Soms is dat gedreven door de financiële positie, maar ook vanwege de opvolging van bestuursleden. Pensioenen worden complexer en de regelgeving neemt enorm toe, waardoor hoge deskundigheidseisen worden gesteld aan bestuurders. Besturen kijken dan hoe het verder moet en als een pensioenfonds stopt, dan moeten de pensioenrechten ergens anders worden ondergebracht. Dat zijn belangrijke en ingrijpende stappen waarbij de belangen van gepensioneerden uiteraard ook erg belangrijk zijn: het pensioen moet wel in goede handen komen!

Het platform wisselt onderling informatie en ervaring uit zodat de verenigingen van gepensioneerden goed voorbereid deel kunnen nemen aan de discussies over de toekomst van hun eigen pensioenfonds en de weg weten te vinden om invloed uit te oefenen op de bestuurders: dat zijn de mensen die uiteindelijk een besluit over de toekomst moeten nemen.

Het Platform is een initiatief van KNVG en daar trekken we nu samen mee op: ook vertegenwoordigers van NVOG deelnemers waar de toekomstdiscussie actueel is, kunnen zich aansluiten bij dat platform. Meer informatie over het platform voor lidverenigingen van NVOG kunt u inwinnen via onze contactpersoon Arthur Theunissen die zitting heeft in dat platform.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.