Nieuwsbrief 41

Nieuwsbrief 41

vrijdag 5 oktober 2018

Nibud: ook zzp’er moet verplicht voor pensioen sparen

Het Nibud, dat consumenten voorlichting geeft over financiële zaken, waarschuwt dat er een groeiende groep ouderen dreigt te ontstaan die financieel moeilijk kan rondkomen. Onder anderen personen die nu als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) opereren, lopen het risico dat zij na hun pensionering over onvoldoende financiële middelen beschikken. De stichting pleit daarom voor verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden, ook voor zzp’ers. Dat meldt het Nibud in een rapport, dat donderdag uit is gekomen.

Gepensioneerde ondernemers

Volgens het voorlichtingsbureau heeft nu al een op de drie gepensioneerden moeite om rond te komen. Dat aandeel zal alleen maar toenemen.

Het Nibud heeft meer dan duizend 65- tot 80-jarigen Nederlanders ondervraagd. Respondenten met een echtscheiding achter de rug hadden of die in hun werkzame leven ondernemer waren, gaven vaker aan moeilijk rond te kunnen komen.

Binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt al tijden gesproken over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Het Nibud vreest dat de keuzevrijheid die in het toekomstige pensioenstelsel in Nederland kan worden ingebouwd, tot gevolg kan hebben dat veel mensen vergeten hun oudedagsvoorziening goed te regelen. Bijna niemand wil of later nadenken, redeneert de stichting.

‘Gebruik pensioenpot niet voor aankoop huis’

Het Nibud zegt verder het een slecht idee te vinden dat mensen hun pensioenpot eerder al aan kunnen spreken om een huis te kopen. Het idee achter dat plan is dat mensen na hun pensioen hun huis kunnen verkopen en van de opbrengst leven. Maar het Nibud noemt dat veel te optimistisch.

Van de huidige gepensioneerden wil volgens het Nibud slecht 9% kleiner gaan wonen. ‘In de praktijk blijkt dat de meeste gepensioneerden zolang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen. Sociale aspecten en gezondheidseffecten spelen daarbij een grotere rol dan financiën.’

Bron: Het Financieele Dagblad 04-10-2018.

Innovatieve geneesmiddelen, Patiënten of Patenten?

Regelmatig lezen wij in de krant over de prijzen van nieuwe geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. Afgelopen week woonde ik een discussie hierover bij in het AMC in Amsterdam. Daarbij was ook, naast andere deskundigen, Prof. Carla Polak aanwezig die onlangs in het AMC-ziekenhuis voor veel minder geld een geneesmiddel namaakte waarvoor een fabrikant in de USA de hoofdprijs vroeg van enige honderdduizenden Euro’s per patiënt per jaar. De discussie was verhelderend over wat er gebeurt, maar een oplossing kwam niet op tafel!

Deze week maakte het minister Bruins van VWS bekend dat hij, doordat de inkoop van dit soort medicijnen zelf als ministerie ter hand was genomen, in 2017 € 132 miljoen heeft bespaard. (fabrikanten vroegen € 457 miljoen, uiteindelijk is € 325 miljoen betaald). Dat zijn enorme bedragen op een totaal uitgave van geneesmiddelen in Nederland van ongeveer € 5 miljard!

In snel tempo komen nieuwe medicijnen op de markt voor ziektes die tot voor kort niet behandeld konden worden.  Maar deze middelen zijn vaak heel duur waarbij de totale uitgaven kunnen oplopen tot soms wel meer dan 100 miljoen Euro per jaar per medicijn.

In de discussie werd voorgesteld om eens na te denken over een no cure no pay regeling: alleen betalen als het medicijnen bij de patiënt ook werkelijk werken.

In Nederland is een vereniging, Fair Medicine genaamd, die er op toeziet dat fabrikanten van medicijnen faire prijzen rekenen. Echter, dat is moeilijk als een fabrikant in bv de USA alle rechten op een innovatief gepatenteerd medicijn opkoopt, haar aandeelhouders een extra douceurtje wil geven en daarom de prijs op de internationale markt opdrijft! En dat gebeurt regelmatig.  De vraag is dan: staan daar de “Patiënten” voorop of de ”Patenten”!!

Wij moeten ons gelukkig prijzen dat wij in Nederland een solidair zorgsysteem hebben. Alle kosten worden voor een zeer groot deel inkomensafhankelijk over alle volwassen Nederlanders verdeeld, dus ook de kosten van deze innovatieve geneesmiddelen.

Er werd in de discussie nog een gezegd dat 80% van de totale kosten van de curatieve zorg in Nederland wordt uitgegeven voor 10% van de bevolking en dat wij er gezamenlijk wel voor moeten zorgen dat de zorg en dus ook de te betalen premie betaalbaar blijft. En dat is ook een taak van het Ministerie van VWS!

Joop Blom.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.