Nieuwsbrief 42

Nieuwsbrief 42

vrijdag 12 oktober 2018

Installatie Raad van Ouderen door minister Hugo de Jong. In het midden Joost Bos.

Vertegenwoordiger KNVG / NVOG in het Pact voor de ouderenzorg

Via onze nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het Pact voor de ouderenzorg. Een veelomvattend programma met drie programmaonderdelen: Eenzaamheid, Langer Thuis en Thuis in het verpleeghuis. Een landelijk programma met veelal invulling op regionaal niveau

KNVG en NVOG hebben het Pact voor de ouderenzorg ondertekend en daarmee ook de verantwoordelijkheid op zich genomen een actieve bijdrage te leveren. Hoe dat het beste kan wordt nog vastgesteld.

Een actieve rol houdt ook in er samen met anderen voor te zorgen dat de betrokkenheid van de ouderen zelf gegarandeerd wordt. Onder het motto “Niets over ons zonder ons”

Ouderendelegaties

Op regionaal niveau zal een achttal ouderendelegaties met een goede landelijke spreiding betrokken zijn bij de uitvoering van het Pact voor de ouderenzorg. De leden van de ouderendelegaties zijn ouderen met een groot netwerk. Ouderendelegaties hebben contact met onder meer advies- en ledenraden, patiëntenverenigingen en ouderenorganisaties. Zij toetsen de plannen en zijn zelf betrokken bij het opzetten van initiatieven.

Raad van Ouderen

Op landelijk niveau zal de Raad van Ouderen fungeren. Deze Raad is gisteren geïnstalleerd en zal betrokken worden bij de verdere invulling en de richting van het Pact. Ook kan de Raad adviezen uitbrengen over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is de overlegpartner.

De Raad van Ouderen bestaat uit 11 leden. Afgevaardigden van de eerder genoemde regionale ouderendelegaties en uit 3 vertegenwoordigers van ouderenorganisaties (KBO-PCOB, KNVG- NVOG en NOOM) die in BeterOud participeren.

Vanuit KNVG / NVOG zal Joost Bos plaatsnemen in de Raad van Ouderen. Samen met Jan Pouw blijft Joost ook onze belangenbehartiger binnen BeterOud.

Joost Bos vertegenwoordigt, in teamverband, alle ouderen in het overleg met het ministerie van VWS. Omdat de belangen van de leden van onze lid-organisaties veelal parallel lopen met die van de andere ouderen, is ook onze belangenbehartiging goed geborgd!

Op de foto boven dit artikel de installatie van de Raad van Ouderen met in het midden Joost Bos.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.